Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk de Korenaar


Huisartsenpraktijk de Korenaar

Almelosestraat 46-A
7642 GP Wierden
Telefoon: 0546-571252
Fax: 0546-571710

dekorenaar.praktijkinfo.nl

E-mail: informatie@huisartsenpraktijkdekorenaar.nl


Huisartsenpraktijk de Korenaar

Welkom op de website van huisartsenpraktijk de Korenaar

Op onze site kunt u terecht voor informatie over onder andere openingstijden, medewerkers, spreekuren en medische informatie.

Wij proberen de website zo actueel mogelijk te houden, en u via deze weg op de hoogte te stellen van nieuws en veranderingen in de praktijk.

 

Neemt u gerust een kijkje!

Praktijkinformatie

De praktijk is gevestigd in het Medisch Centrum de Wierdense Aa

Huisartsenpraktijk de Korenaar

Drs. M. Oosterhuis, huisarts

Almelosestraat 46-A

7642 GP  WIERDEN

Telefoon: 0546-571252

Fax: 0546-571710

E-mail: informatie@huisartsenpraktijkdekorenaar.nl 

praktijk

 

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij spoedgevallen belt u 0546-571252 en toetst u 1, op dit nummer wordt u direct te woord gestaan.

Niet spoedeisende zaken worden op dit nummer niet in behandeling genomen.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost/doktersdienst

Voor medische vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u in avond/nacht en weekenden terecht bij de centrale huisartsenpost Almelo (CHPA). Op deze post werken alle gevestigde huisartsen uit de regio bij toerbeurt.

Openingstijden   

De huisartsenpost in Almelo is geopend op werkdagen vanaf 17.00u tot 08.00 uur de volgende dag. Tijdens weekenddagen en feestdagen is de huisartsenpost 24 uur open.

Afspraken

Ook op de huisartsenpost zijn de spreekuren op afspraak, dus neem altijd eerst telefonisch contact op met de huisartsenpost alvorens u een bezoek brengt. Dit voorkomt onnodig wachten in de wachtkamer.

Het is belangrijk om geboortedatum, verzekeringspapieren en medicijngebruik van de patiënt(e) bij de hand te hebben bij het maken van een afspraak.


Adres huisartsenpost

Centrale Huisartsenpost Almelo

Zilvermeeuw 1

7609 PP ALMELO

Tel. 088-588 05 88

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00 -17.00 uur.

Openingstijden   lunchpauze  
Maandag 08.00-12.30 12.30-13.30 13.30-17:00
Dinsdag 08.00-12.30 12.30-13.30 13.30-17:00
Woensdag 08.00-12.30 12.30-13.30 13.30-17:00
Donderdag 08.00-12.30 12.30-13.30 13.30-17:00
Vrijdag 08.00-12.30 12.30-13.30 13.30-17:00

Tijdens de lunchpauze van 12.30-13.30 is de praktijk alleen voor spoedgevallen bereikbaar.

Tot 1 april 2018 kan er maandag en woensdag tussen 7.30-9.00 uur bloed geprikt worden in de praktijk. Vanaf 1 april 2018 is er weer dagelijks bloed prikken in de praktijk van 7.30-9.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur  op het praktijknummer: 0546-571252. Wij vragen u om voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een visite te bellen tussen 8.00-10.30 uur. Voor SPOED zijn wij bereikbaar van 8.00-17.00 uur. Daarna kan u voor spoed contact opnemen met de CHPA 088-5880588

Voor de praktijk krijgt dan een keuzemenu.  

 

Voor spoed: toets 1.  

 

Voor herhaalrecepten: toets 2. 

 

Voor contact met de assistente: blijft u aan de lijn.

  

Afspraak maken

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 10.30 uur op telefoonnummer 0546-571252.

Op verzoek van uw huisarts zal de doktersassistente u altijd vragen naar de reden van het spreekuurbezoek. Dit om beter in te kunnen schatten hoeveel tijd de huisarts voor u nodig heeft, maar ook om een onderscheid te kunnen maken tussen spoedeisende problemen die direct moet komen, en minder spoedeisende problemen die zo nodig later op de dag/week ingepland kunnen worden.

Bovendien heeft de huisarts zo de kans om zich even kort in uw dossier te verdiepen met betrekking tot het probleem waarvoor u komt alvorens hij u binnenroept.

De doktersassistente is uiteraard opgeleid om zelfstandig deze triage uit te voeren, en heeft uiteraard ook net als de huisarts haar beroepsgeheim om zorgvuldig met uw informatie om te gaan.

 

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Sommige onderzoeken of behandelingen kunnen beter op de praktijk plaatsvinden omdat uw huisarts hier betere faciliteiten heeft. In zo'n geval kan het zijn dat u gevraagd wordt om toch naar de praktijk te komen.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Voor het aanvragen van een visite belt u tussen 08.00 en 10.30 uur. Visites worden zoveel mogelijk gereden tussen 12.00 en 14.00 uur, soms kan het voorkomen dat de huisarts aan het eind van de dag nog voor visite komt

Rijbewijskeuringen

Bij het vernieuwen van het rijbewijs in verband met het bereiken van het zeventigste levensjaar vindt een medische keuring plaats.

Dokter Oosterhuis verricht rijbewijskeuringen voor patiënten die niet bij ons in de praktijk staan ingeschreven. Patiënten die wel bij ons in de praktijk staan ingeschreven kunnen wel een rijbewijskeuring aanvragen bij de waarnemend huisarts.

Een afspraak voor een keuring kan telefonisch (0546-571252) worden gemaakt en duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Wat dient u mee te nemen?

  • Legitimatiebewijs
  • De Eigen verklaring (ingevuld) met Geneeskundige verklaring (die door de arts zal worden ingevuld)
  • Bril (indien brildragend)
  • Urine voor onderzoek op suiker
  • Medicatie overzicht
  • Kosten zijn € 40.00 (contant betalen)

Meer informatie over de rijbewijskeuring vindt u bij het CBR.

Urine onderzoek

Wanneer u vermoed dat u een blaasontsteking heeft, dan kunt u uw urine laten controleren.

U kunt 's morgens vóór 10.30 uur de urine inleveren, (bij voorkeur) de eerste ochtendurine (deze mag maximaal 1,5 uur in de koelkast bewaard worden).

Voor de uitslag kunt u 's middags na 13.30 uur terugbellen.

Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.

Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.


U kunt bij de assistente onder andere terecht voor:

* Het meten van de bloeddruk

* Aanstippen van wratten

* Oren uitspuiten

* Hechtingen verwijderen

* Zwangerschapstest

* Urine onderzoek

* Suiker- en Hb-controle

* Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

* Injecties

* Zwachtelen en tapen

* Wondverzorging

* Allergie testen

* Gehoor testen

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 08.00 en 10.30uur. De afspraken hiervoor kunnen ingepland worden tussen 10.30-12.15 uur en 13.30-16.30 uur

Praktijkondersteuner

De volgende spreekuren worden gehouden door de praktijkondersteuner(s):

 

* ASTMA/COPD spreekuur

* Diabetes spreekuur

* Cardiovasculier Risicomanagement spreekuur

* Osteoporose spreekuur

* Stoppen met roken spreekuur

* Ouderenzorg

* Preventie consult

 

 * Daarnaast beschikt de praktijk over een POH GGZ en een POH GGZ jeugd, die gespecialiseerd is in de geestelijke gezondheidszorg.