Vakantie

De praktijk is in 2018 wegens vakantie gesloten van:  

28 april tot en met 6 mei

11 augustus tot en met 2 september

20 tot en met 28 oktober.

Het kan zijn dat u in de vakantieperiode wel een afspraak heeft bij de POH, deze afspraken gaan gewoon door.

Heeft u toch een huisarts nodig? Dan kunt u volgens onderstaande verdeling contact opnemen met een van de huisartsen.

 

Tijdens de vakantie van 11 augustus tot en met 2 september is de waarneming als volgt geregeld:

Begint uw achternaam met de letters:

A t/m J: huisartsenpraktijk Brockhoff 0546-571546

K t/m R: Huisartsenpraktijk Vloedbeld & Kikkert 0546-574545

S t/m Z van 13 t/m 17 augustus: Huisartsenpraktijk Blom 0546-571090

S t/m Z van 20 t/m 31 augustus: Huisartsenpraktijk van de Fliert 0546-575599