Uitschrijvingen

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat de nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis.

Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat het dossier van de oude huisarts wordt overgedragen aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is voor huisartsen een richtlijn opgesteld. (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij veran­dering van huisarts).

Na het inschrijven bij uw nieuwe huisarts meldt u mondeling, telefonisch of schriftelijk bij uw oude huisarts dat u overstapt naar een andere huisarts.  Daarbij geeft u aan:

* de reden waarom u wilt overstappen;

* per wanneer u wilt overstappen;

* de naam en het adres van uw nieuwe huisarts.

Na het uitschrijven bij uw oude huisarts wordt uw dossier naar uw nieuwe huisarts gestuurd. Uw oude huisarts zal er dan voor zorgen dat hij uw medisch dossier digitaal overdraagt aan uw nieuwe huisarts. U kunt als patiënt niet zelf het originele dossier meenemen naar uw nieuwe huisarts. Wel hebt u recht op inzage in uw dossier. Ook hebt u recht op een kopie van uw dossier. Hiervoor kan de huis­arts een kostenvergoeding vragen.