Afspraak maken

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 10.30 uur op telefoonnummer 0546-571252.

Op verzoek van uw huisarts zal de doktersassistente u altijd vragen naar de reden van het spreekuurbezoek. Dit doen we om:

- beter in te kunnen schatten hoeveel tijd er voor de afspraak nodig is

- beter in kunnen schatten bij wie de afspraak gepland moet worden

- onderscheid te kunnen maken tussen spoedeisende problemen die direct moet komen, en minder spoedeisende problemen die zo nodig later op de dag/week ingepland kunnen worden.

Bovendien heeft de medewerker zo de kans om zich even kort in uw dossier te verdiepen met betrekking tot het probleem waarvoor u komt alvorens hij u binnenroept.

De doktersassistente is uiteraard opgeleid om zelfstandig deze triage uit te voeren, en heeft uiteraard ook net als de huisarts haar beroepsgeheim om zorgvuldig met uw informatie om te gaan.